Phạm Hồng Sơn

Thông tin về Phạm Hồng Sơn

  • Họ & Tên: Phạm Hồng Sơn
  • Năm sinh: 1996
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại PLAYMODS:

  • Anh Định hiện là CEO & Founder của PLAYMODS.
  • Hiện tại đang đang là người trực tiếp điều hành và cùng với Tuyền sáng tạo ra các bản MOD tại PLAYMODS.

Hình ảnh của Phạm Hồng Sơn